BRYN/FRANSAR & ÖRONHÅLTAGNING

Lashlift
Keratin och färgning av fransar ingår
1h

400 kr

Browlift
Keratin, färgning och plock av bryn ingår
1h

700 kr

Kombo –  Lashlift/Browlift
Keratin, färgning och plock av bryn ingår
1h 30 min

350 kr

Brynfärg
15 min

120 kr

Brynplock
15 min

120 kr

Fransfärg
15 min

200 kr

Paket – Fransar & Bryn
30 min

350 kr

Öronhåltagning ett hål
15 min

200 kr

Öronhåltagning två hål
15 min

350 kr

Lashlift – 400 kr
Keratin och färgning av fransar ingår
1h

Browlift – 350 kr
Keratin, färgning och plock av bryn ingår
1h

Kombo – Lashlift/Browlift – 700 kr
1h 30min

Brynfärg – 120 kr
15 min

Brynplock – 120 kr
15 min

Fransfärg – 200 kr
15 min

Paket – Fransar & Bryn – 350 kr
30 min

Öronhåltagning ett hål – 200 kr
15 min

Öronhåltagning två hål – 350 kr
15 min